Dokumenterad erfarenhet av CRISPR-metodik och/eller fl descytometri r mycket meriterande.. Anst llning. Tidsbegr nsad anst ... Den blivande doktoranden kommer att anv nda avancerade metodik, s som CRISPR, fl descytometri, Next-generation sequencing (NGS ...
Den s kande ska vara v l f rtrogen med djurf rs k, avancerad flerf rgs-fl descytometri, samt FACS-sortering av celler. Denna ... Blodprover fr n cancerpatienter som behandlas med immunterapi analyseras med flerf rgsfl descytometri.. Kvalifikationer. ...
fl descytometri p perifert blod m ter niv (antal och procent-andel) ... enzyminducerare som karbamazepin och rifampicin m. fl. kan s nka koncentrationen av NNRTI varf r dos kning kan bli aktuellt. ... vid samtidig beh med potenta inducerare (rifampicin, karbamazepin, fenytoin m.fl.) eller andra preparat som s nker konc av ART ... stribild (tenofovir + cobicistat + m.fl.) kontraindicerat om clearance , 70 ml/min, f rsiktighet om , 90 ml/min ...
... b de med serologi och fl descytometri. P patienten g rs ocks anti-kroppsunders kning.. Remiss:. Diagnos/fr gest llning fylls i. ...