... r sällan först i tur när nya idéer ska prövas, så nu tar Farmaceutiska fakulteten plats i ... Idag är Hjärnes Testamente en hett eftertraktad bitter som snart får fint sällskap i barskåpet.,/p, ... p,Så börjar semesterlugnet så smått hitta tillbaka till BMC efter ännu ett läsår prä ... p,Stående på jättars axlar sägs vi upptäcka vägen framåt, så korsar de någon ...