När barn far illa FÖRFATTAREN. Inledning - PDFNär barn far illa FÖRFATTAREN. Inledning - PDF

Familjekarakteristika Social deprivation i familjen är en viktig etiologisk determinant vid försummelse och våld. Den omfattar ...
more infohttp://docplayer.se/122338-Nar-barn-far-illa-forfattaren-inledning.html

Läsförmågan bland 9-10-åringar - PDFLäsförmågan bland 9-10-åringar - PDF

Föräldrarna till de elever som deltog i undersökningen besvarade en enkät om läsvanor i hemmet och familjekarakteristika. De ... familjekarakteristika Frågor kring: Läsförberedande aktiviteter i hemmet, barnomsorg, barnets läsförmåga vid skolstart, ...
more infohttp://docplayer.se/99858-Lasformagan-bland-9-10-aringar.html

Kulturdelen: januari 2016Kulturdelen: januari 2016

Några namn och familjekarakteristika återkommer, och ger en (egentligen ogrundad) känsla av att flera av huvudpersonerna är ...
more infohttp://kulturdelen.blogspot.com/2016/01/