Eftersom 5cappen ser ut som en 3-RNA-ände så ger detta skydd mot exonukleaser. 5-capping sker av flera orsaker: Reglering av ... Skydd mot nedbrytning av exonukleaser. Leder till att mRNA-sekvensen translateras av ribosomer. Leder till att 5-proximala ...