Det gemensamma europeiska luftrummet bidrar till utvecklingen. Genom de så kallade open skies-avtalen kan alla flygbolag i EU ... med andra länder och 40 procent av godstrafiken inom EU sker till sjöss och omkring 400 miljoner resenärer använder europeiska ...
Europeiska unionens råd · Europeiska kommissionen · Europeiska unionens domstol · Europeiska centralbanken · Europeiska ... Huvudartiklar: Inre marknaden och Europeiska unionens tullunion. Enligt fördraget om Europeiska unionen ska unionen upprätta en ... Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest ... Huvudartikel: Europeiska unionens historia. Europeiska unionen har sina rötter i bildandet av Europeiska kol- och ...
Europaparlamentet är Europeiska unionens direktvalda parlamentariska institution. Den består av 705 ledamöter, från 27 EU- ... Inrättat: 1952 som Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling, 1962 som Europaparlamentet (första direkta valen ...
Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och ... Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen 01-01-2018 Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera ... Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och ...
... kan Europeiska kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol. Enligt rättspraxis fastställd av domstolen ... Om Europeiska konstitutionen hade trätt i kraft skulle "direktiv" ha ersatts med "europeisk ramlag". Direktiv följer, i likhet ... Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för ... Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå. sid. 90-94. ISBN 978-92-78-40724-7 ^ [a b] "Artikel 289 i fördraget om ...
Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll. ... Faktablad om Europeiska unionen. Plenum. Plenarsammanträden Under plenarsammanträdet Frågor och förklaringar Antagna ... Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering ... är fogade till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och EUF-fördraget. ...
Europeiska ekonomiska gemenskapen ersattes av Europeiska gemenskapen, som utgjorde en del av unionen. Den nya unionen hade även ... Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och ... För andra betydelser, se EU (olika betydelser). Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska ... Europeiska unionens historia Europeiska unionen har sina rötter i upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) ...
Omarbetning innebär inom den europeiska unionsrätten att en ny unionsakt ersätter en tidigare akt och alla dess tillhörande ... Kodifiering ^ "Refit - enklare och billigare EU-lagstiftning". Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/info/law/law- ...
Europeiska konventet Konvent Regeringskonferens ^ "Artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen". EUT C 202, 7.6.2016, s. 42 ... Ett konvent är ett tillfälligt organ som sammankallas i samband med fördragsändringar inom Europeiska unionen. Konventet ... Däremot har två konvent sammankallats av Europeiska rådet tidigare, ett i samband med utarbetandet av Europeiska unionens ... Europeiska rådet kan med enkel majoritet efter godkännande av Europaparlamentet besluta att inget konvent ska sammankallas, ...
Britter väntas slippa visum i Schengenområdet efter det förmodade utträdet ur Europeiska unionen sedan detta antagits av EU- ...
Sveriges representation vid Europeiska unionen Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Representationen är ...
Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön * Miljön I Europeiska ... Rapporten omfattar medlemsstaterna i Europeiska unionen och är baserad på data från många källor, bl.a. Europeiska kommissionen ... Europeiska miljöbyrån inrättades 1993 av Europeiska unionen. Dess uppgift är att tillhandahålla effektiv information på ... Uppdatering av 1992 års rapport om miljöns status i Europeiska unionen beställd av Europeiska kommissionen ...
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2014 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. ... Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Skr. 2014/15:65 Publicerad 11 mars 2015. · Uppdaterad 02 april 2015 ... Verksamheten i Europeiska unionen under 2015, Skr. 2015/16:115 17 mars 2016 · Rättsliga dokument, Skrivelse från Regeringen, ... Verksamheten i Europeiska unionen under 2014, Skr. 2014/15:65 (pdf 1 MB) ...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Av säkerhetsskäl mata in din e-postadress, ditt förnamn och efternamn. Vi skickar per e-post anvisningar till dig för hur du ska göra för att skapa ett nytt lösenord. Följ anvisningarna i e-posten. Om du behöver hjälp, kontakta vår kundtjänst 020692771. ...
Europeiska unionen Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) ... Nationalencyklopedin, Europeiska unionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europeiska-unionen (hämtad 2021-03-02) ... Europeiska rådet, som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer samt ordföranden i Europeiska kommissionen. Vid ... Vid Europeiska rådets möte i juni 2004 nåddes överenskommelse om ett förslag till konstitutionellt fördrag för EU. Efter det ...
I några europeiska länder har kinesiska investeringar väckt oro. Under 2018 antogs en EU-förordning som anses vara riktad mot ... Trots flera nystarter har den unionen inte riktigt fått eget liv.. Mellan EU och Kina sker världens näst största handelsutbyte ... Norge, Island och Liechtenstein har ingått det mest omfattande avtalet med unionen, EES-avtalet. Det ger länderna i princip fri ... Det finns få vita fläckar på EU:s handelskarta; unionen har handels- eller samarbetsavtal med handel som inslag, med snart sagt ...
Nyhetsbrevet skickas per e-post varannan vecka. Så här används uppgifterna om dig.. Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.. ...
Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen Följ Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen Pressmeddelande från det ...
EU-länderna har en gemensam arbetsmarknad men EU:s behörighet att reglera arbetslivet är begränsat. Nationell kompetens gäller för sysselsättning, löner, arbetsmarknadsparternas relationer och i princip all socialpolitik.
... relse mellan medlemsstaterna i den Europeiska Unionen och USA med fokus pa° situationen inom den Europeiska Unionen ... Kommentera arbetet: Europeiska Unionen. Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. × ... Syftet med det här arbetet är att lära sig mer om den europeiska unionen. Det är många som säger sig strunta i EU, men alla som ... Något som många tänker på är att den Europeiska unionen mer och mer liknar en stormakt som USA och på något sätt känns det ...
Anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen används för betalning av Sveriges avgift till Europeiska unionens allmänna budget ... Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen. Finansutskottets bet 2010/11:FiU5 Var är ärendet nu?. 1 Förslag 2 Beredning ... Utskottet tillstyrker regeringens förslag i budgetpropositionen om att anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen ska uppgå ... Riksdagen anvisar anslag för 2011 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen i enlighet med bilaga 2. Därmed ...
Köp Imperiet : en studiebok om Europeiska unionen av Max Andersson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. ... Det finns 1 recension av Imperiet : en studiebok om Europeiska unionen. Har du ocks l st boken? S tt ditt betyg » ... Imperiet r en kortfattad studiebok om Europeiska unionen, skriven ur ett kritiskt perspektiv. ...
Verksamheten i Europeiska unionen under 2018. Skrivelse 2018/19:115. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (pdf, 1 MB) ... Verksamheten i Europeiska unionen under 2018. Regeringens skrivelse 2018/19:115. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 ... I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2018 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. ... 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 av Lars Andersson m.fl. (SD) ...
Enligt artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beslutar rådet på kommissionens förslag om reglerna för den ...
Europeiska regionkommitténs ordförande Karl‑Heinz Lambertz höll det första årliga talet om Tillståndet i Europeiska unionen: ... Du är här > , Vårt arbete , Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt ... President Lambertz delivers first annual "State of the European Union: the View of Regions and Cities" address ... President Lambertz Statement on the Commissions 2017 State of the European Union ...
Om personen har arbetat hos Europeiska unionen i kortare tid än ett år och har inte överfört till Europeiska unionens ... 3 Upphörande av tjänstgöring i europeiska unionen. 3.1 Rätt till Europeiska unionens pension. Enligt artikel 77 1 punkten i ... hur länge personen har arbetat hos Europeiska unionen och om han eller hon har till Europeiska unionens pensionssystem överfört ... Person som har arbetat hos Europeiska unionen har med stöd av personalförordningens bilaga VIII artikel 11 under vissa ...
3 Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen f r fatta beslut som g ller h r i landet i den omfattning och med ... europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986. 14. f rdraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen. 15. f rdraget den ... Lissabonf rdraget den 13 december 2007 om ndring av f rdraget om Europeiska unionen och f rdraget om uppr ttandet av Europeiska ... Amsterdamf rdraget den 2 oktober 1997 om ndring av f rdraget om Europeiska unionen, f rdragen om uppr ttandet av Europeiska ...
Sveriges roll i Europeiska unionen (docx, 84 kB) Sveriges roll i Europeiska unionen (pdf, 123 kB) ... Sveriges roll i Europeiska unionen. Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L). av Jan Björklund m.fl. (L) ... Sveriges roll i Europeiska unionen. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ... 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt medlemskap i den europeiska bankunionen och tillkännager ...
Citat relaterade till Europeiska unionen. *Frankrike och England kommer aldrig att bli stormakter kapabla att mäta sig med USA ... Hämtad från "https://sv.wikiquote.org/w/index.php?title=Europeiska_unionen&oldid=23718" ...