Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.SulfhydrylföreningarRNA, budbärarAminosyretransportsystem, basiska ...
Läkemedlet är aktivt i närvaro av sådana patogener som stafylokocker, streptokocker, Escherichia, Proteus, Salmonella, Shigella ... Bland dem - bakterier som orsakar prostatit - stafylokock, streptokockinfektioner, salmonella, E. coli, proteiner och många ... Medicinsk drogaktivitet i närvaro av olika patogener, såsom stafylokocker, streptokocker, Escherichia, Proteus, Salmonella, ...
... intergentBakterie-DNAMembranproteinerEscherichia coliproteinerRNA, bakterielltNukleotiderVirusproteinerPeptiderHistidinRibosom- ...