aspartyl- och metalloproteaser). Proteaser kan delas in i endopeptidaser, om klyvningen sker inne i peptidkejda, eller ...
Försöksvis har man provat att ge bakteriella s k endopeptidaser som bryter ner de potentiellt skadliga aminosyrafragmenten från ...
Försöksvis har man provat att ge bakteriella s k endopeptidaser som bryter ner de potentiellt skadliga aminosyrafragmenten från ...
Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det. Syfte: Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn
Pepsin bryter ned peptidbindinger inne i proteinkjeden og hører derfor til en gruppe enzymer som kalles endopeptidaser.Enzymet ...