Endonukleaser en typ av nukleaser. Nukleaser ingår i sin tur i enzymklassen hydrolaser enligt The Nomenclature Committee of ... Vissa endonukleaser klipper på mindre precisa ställen, medan restriktionsnukleaser klyver vid identifierade specika DNA- ...