Encyklopedier och uppslagsverk: Matematik,Java applets och simuleringar i fysik och matematik anpassade för gymnasiekurserna. ...
Svenska encyklopedier Det första svenska bokverk som anses ha encyklopedisk karaktär var Åke Claesson Rålambs Adelig öfning ( ... Tidiga encyklopedier När det gäller äldre tider kan det vara en smaksak vilka kunskapsöversikter som ska räknas som ... Encyklopedierinternet De tryckta encyklopedierna hade sin storhetstid i början av 1990-talet. Efter det har först ... Dessa egenskaper hade visserligen präglat en del encyklopedier från 1600-talet, men nu blir de genomgående principer. Ofta ...
... över encyklopedier som finns på webben:använda Internet Public Library (se länk nedan)Sök bibliotekets katalogSök bibliotekets ... över encyklopedier som finns på webben? Du kan hämta en lista ... Vad är det bästa sättet att få en lista över encyklopedier som ...
Encyklopedier & referensverk Format. Inbunden Spr k. Svenska. Antal sidor. 144. Utgivningsdatum. 2014-10-24. Upplaga. 1. F rlag ...
Encyklopedier (saogf). Indexterm och SAB-rubrik. Ufab Nyttoväxter. Vdf(x) Medicinalväxter: lexikon. Klassifikation. 615.32103 ( ...
Encyklopedier (prvt). Genre. Encyklopedier (saogf). Indexterm och SAB-rubrik. Ufab Nyttoväxter. Vdf(x) Medicinalväxter: lexikon ...
Länkbiblioteket är de finländska bibliotekens gemensamt producerade länkregister. Länkarna är valda på basen av kvaliteten på innehållet och de är ordnade enligt ämne. Tjänsten har en sökfunktion.
referenslitteratur, till exempel bibliografier, encyklopedier, lexikon och urkundsutgåvor. *litteratur som på olika sätt ...
Många akademier ger ut monumentala verk som nationella encyklopedier och ordböcker. Akademier förfogar ofta över fonder för att ...
Uppslagsverk och encyklopedier * Affärslexikon * Encyklopedier * Lexikon * Ordböcker med olika teman * Phrasebooks * Tekniska ...
Du kan även ta del av referenslitteratur som bibliografier, encyklopedier och lexikon. ...
Lista över encyklopedier Svensk uppslagsbok. ...
K llor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.. S nd g rna kommentarer och fler uppgifter till: mig!. Tryck p denna pil f ...
Detta är en lista över encyklopedier. The Americana Columbia Encyclopedia Encyclopedia Americana Encyclopædia Britannica ...
Samma terminologi har under flera decennier oreflekterat anammats i encyklopedier, tidningar och böcker i hela världen . Orden ...
Han har författat en mängd bästsäljande vinguider, encyklopedier och referensverk. 1991 vann han "the Glenfiddich Drinkbook of ... Han har författat en mängd bästsäljande vinguider, encyklopedier och referensverk. 1991 vann han "the Glenfiddich Drinkbook of ...
Bibliografier och encyklopedier över tidigmodern, medeltida och renässansens historia. Innehåller bland annat Medieval and ...
... på bara knappt ett decennium gick i stort sett alla tryckta encyklopedier i graven. Kulturnytt berättar historien om livet ...
La till internetdatum för elektroniska encyklopedier. Så pass okontroversiellt att jag inte såg något skäl att förankra ...
... åt andra personer eller som ett led i skrivandet av biografier för encyklopedier o.dyl. ...
... bland annat genom encyklopedier, samlingar och kuriosakabinett. Här samtalar hon med Louise Belfrage om museets historiska och ...
... paneldiskussion om sf-encyklopedier] C5: Finncon 2006, Swecon 2004, Interaction (Worldcon 2005) ja NoFF esitt ytyv t [ ...
... även gamla hederliga encyklopedier som betraktas som trovärdiga faktiskt kan innehålla fel. Alltså: NE kan, och har troligen ...
För din hänvisning motsvaras ju på svenska av NF (och flera andra encyklopedier på flera språk) på t. ex projekt runeberg. Och ... Encyklopedier, t ex de båda utgåvorna av Nordisk Familjebok (kolla gärna båda). Några olika varianter: *** Artiklar om ämnen ...
11 maj Tvärseminariet: Strandade encyklopedier 1700-2000 En tvärvetenskaplig diskussion om att studera det "strandade", ...
Encyklopedier * IPNI - International Plant Name Index Description of this database. * Baltic Marine Environment Bibliography ...
Med hjälp av encyklopedier och faktatexter har jag funnit material som tyvärr inte visade sig bestå av så mycket relevans som ...
I boken finns ett uttalande av bibliotekarien Gamle tvättbjörn, som på äldre dar bara sparade på lexikon och encyklopedier: " ...
Encyklopedier och uppslagsverk Använd uppslagsverken för att få introduktion till ämnesområden och definitioner av begrepp. Det ...
... diktsamlingar eller encyklopedier är "hypertexter", som läses associativt och hoppande. Ur intetextualitetsteoretiskt hänseende ...