i Tyskland kan endast 59% tänka sig att bo där. De som studerar tyska var mest positiva till att bo i Tyskland (cirka 85%). De ... som förenklat framställs genom att koka svavelsyra och dodekanol. Giftiga biprodukter, bl. a. dioxin, bildas och måste tas bort ... Hur tyckte du det var att bo och jobba i Tyskland? Det var den bästa tiden i mitt liv. Jag tycker mycket om Tyskland och jag ... Svenskars uppfattning om Tyskland är mer negativ. Det kan bero på hur Tyskland presenteras i media. Filmer och dokumentärer om ...
Dodekanol (lauryl alkohol, CH3(CH2)11CHOH), 15 g *Koncentrerad svavelsyra (H2SO4), 10 ml *Natriumhydroxid (NaOH) 6M, 30 ml * ... Den första detergenten tillverkades i Tyskland år 1916. Det var inte vad vi idag definierar som en detergent, men bra nära. ... Dodekanol (lauryl alkohol, CH3(CH2)11CHOH) är färglös, bladformiga kristaller med en smältpunkt på 24 °C. Alkoholen är ... I den ena bägaren blandas dodekanol och svavelsyra, och i den andra bägaren tillsätts fenolftalein tills natriumhydroxiden så ...