Radio, TV, tidningar, Internet har gjort språket mera jämlikt. Samtidigt leder digital kommunikation till ett större ... som förenklat framställs genom att koka svavelsyra och dodekanol. Giftiga biprodukter, bl. a. dioxin, bildas och måste tas bort ... Sedan började vi med saxarna i högsta hugg... händerna rev ivrigt delar av servetter, foton, tidningar... det klistrades och ...