Dodekanol (lauryl alkohol, CH3(CH2)11CHOH) är färglös, bladformiga kristaller med en smältpunkt på 24 °C. Alkoholen är ... Dodekanol (lauryl alkohol, CH3(CH2)11CHOH), 15 g *Koncentrerad svavelsyra (H2SO4), 10 ml *Natriumhydroxid (NaOH) 6M, 30 ml * ... Dodec är det latinska ordet för tolv och har gett namn åt den alkohol som används i detta experiment. Anledningen till detta är ... Den negativa vätesulfatjonen går in på hydroxylgruppens plats i alkoholen. Med reaktionsformler kan detta skrivas:. H2SO4 → H+ ...