... som förenklat framställs genom att koka svavelsyra och dodekanol. Giftiga biprodukter, bl. a. dioxin, bildas och måste tas bort ...
Dodekanol (lauryl alkohol, CH3(CH2)11CHOH), 15 g *Koncentrerad svavelsyra (H2SO4), 10 ml *Natriumhydroxid (NaOH) 6M, 30 ml * ... Dodekanol (lauryl alkohol, CH3(CH2)11CHOH) är färglös, bladformiga kristaller med en smältpunkt på 24 °C. Alkoholen är ... I den ena bägaren blandas dodekanol och svavelsyra, och i den andra bägaren tillsätts fenolftalein tills natriumhydroxiden så ...