Myogenic Regulatory FactorsRNA-polymeras IIIRibosom-DNATranscription Factor 3Pol1 Transcription Initiation Complex ProteinsDNA- ... TFIIIANF1-transkriptionsfaktorerProtonkogenproteiner c-junDrosophilaproteinerProtonkogenproteiner c-etsC-EBPDNA-styrt RNA- ... genetiskaSekvensinpassningDNA-sekvensanalysDNA-fotavtryckIn situ-hybridiseringTwo-Hybrid System TechniquesBlotting, Northern ... TranskriptionsfaktorerDNA-bindande proteinerSp1-transkriptionsfaktorTransaktivatorerbHLH-proteinerRNA, budbärar ...