... än människo-dna. Om man vill undersöka äpplen får man ta till andra primrar. Primrar kan köpas i färdiga satser eller ... Resten av dna-mallen förblir enkelsträngad och orörd.. SÅ FÖRSTÄRKS DNA: Det är i dna-förstärkaren Geneamp från Applied ... då dna-proverna temperaturcyklas tillsammans med primrar och nukleotider. Efter 30 cykler har dna-bitarna duplicerats 2^30 ... Man låter särskilda, konstgjorda primrar, smådelar av dna, fästa på så kallade flankerande sekvenser, intilliggande strängar av ...
Dessa oligonukleotider fungerar som primrar vid syntes av DNA in vitro som utförs av ett DNA-polymeras, och de fastställer ... Kännedom om DNA-sekvensen som ska amplifieras utnyttjas för att skapa två syntetiska primrar (DNA-oligonukleotider). En av ... Selektiv isolering av DNA[redigera , redigera wikitext]. PCR möjliggör isolering av DNA-fragment från genomiskt DNA genom ... DNA-templat som innehåller målregionen som ska amplifieras.. *Två primrar som vardera är komplementära till 3-ändarna på den ...
FosfaterCellytereceptorerSvampproteinerOuabainVäxtproteinerPeriplasmiska bindande proteinerAdenosintrifosfataserDNA-primrar ... AminoisosmörsyrorNukleotidtransportproteinerKatjonerFettsyrorVattenporinerNukleosidtransportproteinerPeptiderBikarbonaterDNA, ...
Komplement 4MaskantikropparKomplement 1qCytokinerSerumalbuminImmunmodulerande medelDNA-bindande proteinerPapainDNA-primrar ... äggvitaAntigenerKomplement 3Reumatoid faktorParaproteinerDNAYtantigenerIgE-receptorerBakteriella vaccinerOpsoninproteinerCD- ...