Konventionell PCR Två primrar används med DNA som målmolekyl som beskrives ovan. En enkel PCR-maskin för reglering av ... PCR möjliggör isolering av DNA-fragment från genomiskt DNA genom selektiv amplifiering av en specifik DNA-region. Den här ... Detta DNA-polymeras tillverkar en ny DNA-sträng enzymatiskt från de byggstenar som DNA normalt består av (nukleotider) genom ... som kräver större mängder DNA. PCR förser dessa tekniker med stora mängder rent DNA, vilket även möjliggör analys av DNA-prover ...
... komplementärtHistidinNADPNADMembranproteinerIndikatorer och reagenserDitiotreitolFlavin-adenindinukleotidDNA-primrar ... KlorkvicksilverbensoaterManganPeptidhydrolaserImmunseraFosfotransferaserGlykoproteinerProteinerAffinitetsmarkörerDNADNA, ... StreptavidinSvampproteinerOligopeptiderHydroxylaserXylosidaserMannosidaserKarboxilyaserCellulasIsoflurofatDNA-bindande ... AldehydoxidoreduktaserMerkaptoetanolRibonukleaserEscherichia coliproteinerHydrolyaserProteinkinaserCholsyrorBakterie-DNA ...
Human Immunodeficiency VirusMonoklonala antikropparRekombinanta proteinerDNA-primrarHIV-receptorerSpermiedödande medel ... Human Immunodeficiency VirusCCR5-receptorerHIV-proteashämmareRNA-Directed DNA PolymeraseVirusantikropparAIDS-vaccinerPentamidin ... viraltCD4-antigenerVirus-DNAReverstranskriptashämmareHIV-reverstranskriptasGenprodukter, envnef Gene Products, Human ...