DNA-polymeras beta samt DNA-ligas. Base excision repair Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... är en reparationsprocess som aktiveras vid skador på DNA-kedjan. DNA-glykosylaser katalyserar det första steget i reparationen ... DNA-glykosylaser är en familj av enzymer som arbetar med så kallad base excision repair, vilket ...
Kardiolipin- och Beta-2-glykoprotein I-antikroppar. *Komplementsystemet. *Kryoglobuliner. *LKM-1-antikroppar ... RNA-polymeras III-antikroppar. *RNP-antikroppar. *sCD25. *Scl-70-antikroppar. *SLA/LP-antikroppar ... Dubbelsträngat DNA-antikroppar. *GAD-antikroppar. *Gangliosid-antikroppar. *Glatt muskel-antikroppar. *Histon-antikroppar ...
... inklusive DNA-polymeras och ribonukleotidreduktas. Detta leder i sin tur till DNA-strängbrott och i slutändan celldöd. ... Selektiva beta-2-stimulerare (β2-stimulerare), eller beta-2-agonister (β2-agonister), är en grupp läkemedel som vidgar ... Kladribinfosfater interfererar med DNA-syntes och reparation genom inkorporering i DNA och genom hämning av enzymer involverade ... Vasodilatation, som fömedlas via sitt målprotein som är en receptor Beta-1-antagonister ... ...
Även om det är okänt om DNA-adduktion i målvävnaden, vilket antyder att östradiol- (17) beta fungerar som ett tumörinitierande ... omvänd transkriptas-polymeras-kedjereaktion, Western blot-analys och en elektroforesmobilitet skiftanalys testosteron IL-6 och ... HYDROXY- (17-BETA) -ANDROST-4-EN-3-ONE. Hydroxiandrost-4-en-3-on. BETA-HYDROXY-DELTA (SUP 4) -ANDROSTEN-3-ONE. Malestrone ( ... DELTA (SUP 4) -ANDROSTEN-17 (BETA) -OL-3-ONE. Sustanon. SUSTANONE. TESLEN. TESTANDRONE Testex. TESTICULOSTERONE TESTOBASE ...
Kardiolipin- och Beta-2-glykoprotein I-antikroppar. *Komplementsystemet. *Kryoglobuliner. *LKM-1-antikroppar ... RNA-polymeras III-antikroppar. *RNP-antikroppar. *sCD25. *Scl-70-antikroppar. *SLA/LP-antikroppar ... Dubbelsträngat DNA-antikroppar. *GAD-antikroppar. *Gangliosid-antikroppar. *Glatt muskel-antikroppar. *Histon-antikroppar ...