Detta avsnitt är en sammanfattning av Kofaktor och Koenzym Många enzymer behöver binda till molekyler som inte är protein för ... Dessa enzymer har korrekturläsningsmekanismer (på engelska: proof-reading). Exempelvis DNA-polymeras utför först katalysen i ... ändringar inom en molekyl EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler Utöver detta ... såsom DNA-polymeras; här är holoenzymet det fullständiga komplexet innehållandes alla subenheter som behövs för aktivitet. ...