Dessa enzymer har korrekturläsningsmekanismer (på engelska: proof-reading). Exempelvis DNA-polymeras utför först katalysen i ... ändringar inom en molekyl EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler Utöver detta ... I en sådan reagerar ett enzym med produkten av ett annat enzym. Efter att enzymet utfört den katalytiska reaktionen går ... Mer ovanliga funktioner med enzymer inblandade är hur enzymet luciferas genererar ljus i lysmaskar. Virus kan innehålla enzymer ...
... åt att studera en viss typ av enzymer som kallas för E3-ligaser. ... Som nybliven forskare lyckades Marianne Farnebo med något som många bara drömmer om: att hitta en helt ny gen i DNA-tråden. ... E3-ligaser - biologiska missiler mot cancer Olle Sangfelt, docent vid Karolinska Institutet, har ägnat en stor del av sin ... E3-ligaser - biologiska missiler mot cancer. *Forskning kring individualiserad cancerbehandling initieras av Forskningsfonderna ...