Ligaser är en enzymklass vars uppgift är att binda ihop mindre molekyler till större. Används framförallt som ett gentekniskt ... verktyg där det fogar ihop DNA-fragment. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
E3-ligaser - biologiska missiler mot cancer Olle Sangfelt, docent vid Karolinska Institutet, har ägnat en stor del av sin ... Som nybliven forskare lyckades Marianne Farnebo med något som många bara drömmer om: att hitta en helt ny gen i DNA-tråden. ... E3-ligaser - biologiska missiler mot cancer. *Forskning kring individualiserad cancerbehandling initieras av Forskningsfonderna ... forskarkarriär åt att studera en viss typ av enzymer som kallas för E3-ligaser. ...
Restriktionsenzymer, DNA-ligas och polymeraser med flera. Används för att manipulera DNA inom genteknik, något som är viktigt ... EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler. Utöver detta klassificeras enzymen in i ... Dessa enzymer har korrekturläsningsmekanismer (på engelska: proof-reading). Exempelvis DNA-polymeras utför först katalysen i ... såsom DNA-polymeras; här är holoenzymet det fullständiga komplexet innehållandes alla subenheter som behövs för aktivitet.[21][ ...
DNA är det viktigaste vi har, det går inte att leva utan och vi vet att det dagligen går sönder på tusentals ställen och måste ... E3-ligaser - biologiska missiler mot cancer. *Forskning kring individualiserad cancerbehandling initieras av Forskningsfonderna ... Som nybliven forskare lyckades Marianne Farnebo med något som många bara drömmer om: att hitta en helt ny gen i DNA-tråden. ... Vi har studerat RNA under DNA-reparation genom att manipulera nivåerna av dessa faktorer i celler och sett att de påverkar ...