Restriktionsenzymer, DNA-ligas och polymeraser med flera. Används för att manipulera DNA inom genteknik, något som är viktigt ... EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler. Utöver detta klassificeras enzymen in i ... Dessa enzymer har korrekturläsningsmekanismer (på engelska: proof-reading). Exempelvis DNA-polymeras utför först katalysen i ... såsom DNA-polymeras; här är holoenzymet det fullständiga komplexet innehållandes alla subenheter som behövs för aktivitet.[21][ ...