... är en reparationsprocess som aktiveras vid skador på DNA-kedjan. DNA-glykosylaser katalyserar det första steget i reparationen ... DNA-glykosylaser är en familj av enzymer som arbetar med så kallad base excision repair, vilket ... DNA-polymeras beta samt DNA-ligas. Base excision repair Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...