CyaniderTromboxanerAzurinLeghemoglobinFerroföreningarMetiamidKolmonoxidEnzymhämmareZinkNickelDNA-formamidpyrimidinglykosylas ... DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin ... DNA. En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota ... Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.. ...