Problemet är dock att dessa reaktiva epoxider även kan binda till vår DNA och bilda DNA-addukter som skadar levercellerna och ...
DNA-effekter. Alkohol påverkar DNA-molekylen på flera sätt. Bland annat uppstår fasta bindningar (cross linking), så att DNA- ... så kallade addukter. Acetaldehyd binder även till transmittorsubstanser såsom dopamin och serotonin. Acetaldehyden är den ...
DNA-addukter Läs mer Ur tidskriften Havsutsikt 2/2022 Främmande arter spåras med hjälp av DNA Läs mer ...
DNA-addukter. Hormonellt aktiva substanser. Leverglykogen. Hartssyrol och steroler i galla. Könskvot hos yngel. Antal yngel per ...
DNA-addukter Läs mer Ur tidskriften Havsutsikt 2/2021 Döda tumlare Läs mer ...