Antimykotika, Triazoler, Piperaziner, Klororganiska föreningar, Dioxolaner, Fenoletrar, Laktamer). ...