Dimerkaptosuccinsyra (DMSA) eller dimerkaptopropansulfonat (DMPS) kan användas, medan dimerkaprol (BAL) inte rekommenderas som ...
Dimerkaprol biverkningar. Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives; ...
Edetat V03AB04 Pralidoxim V03AB05 Prednisolon och prometazin V03AB06 Tiosulfat V03AB08 Natriumnitrit V03AB09 Dimerkaprol ...
... medan dimerkaprol (BAL) inte rekommenderas som behandling.[2] Hemodialys är också en möjlig behandling.[4] ...
Behandlingen ingår kemiska och syntetiska metoder såsom dimerkaprol och dimercaptosuccinic syra. Dessa två mediciner ...
Samtidig användning av järn och dimerkaprol ska undvikas eftersom dimerkaprol och järn i kombination är nefrotoxiskt. ...