Man tror att receptorns dimerisering har betydelse. I fr ga om tyrosinkinasreceptorn vet man att dimerisering aktiverar medan i ...
Mutation spontan dimerisering/aktivering, t ex MEN2a. 97 Du har en coloncancer-patient med aktiverande mutation i Epidermal ...
Den involverar enbart ligandinducerad dimerisering av receptorerna (cytokinreceptorer), vilket aktiverar dess ...
Den aktiveras av ligandbindning till den extracellulära domänen som leder till dimerisering och aktivering av den ...
... den svagt dimerisering av tendensen av GFP i trans förändrar dramatiskt organisation och struktur av ER. FRAP och FLIP ...
34 Ligandbindning -, 1. Dimerisering och autofosforylering. Figures_Hi-res\ch13\cell3e13140.jpg ...
Perjeta blockerar hetero-dimerisering av HER2 med andra HER-receptorer. Dessutom medierar Perjeta antikroppsberoende ...
Stimulering och dimerisering av EFR leder till receptorfosforylering (P) och aktivering av ett flertal intracellulära ...
... genetiskSynteniSekvensdeletionMutagenesKassettmutagenesMolekylkonfigurationPseudogenerDimeriseringUpprepade sekvenser, ...