diklorvos. 0.0001 µg/l. terbutryn. 0.001 µg/l. Bromerade flamskyddsmedel:. Summa av PBDE 28, 47, 99, 100, 153, 154. 0.0003 µg/l ...
Diklorvos 2015 2015 Tre gånger SLU, Institutionen för mark och miljö 1 övervakningsstationer Provtagning inom Naturvårdsverkets ...