Dihydromorfin, (3,6-dihydroxi-17-metyl-4,5-epoximorfinan), summaformel C17H21NO3, är ett smärtstillande preparat härlett ur ...
Dihydromorfin. Dimefeptanol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol). Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat) ...