Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N- ... Dihydromorfin. Dimefeptanol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol). Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat) ... Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N- ...