Föreningen har CAS-nummer 468-10-0. Butorfanol Dextrometorfan Dextrorfan Levometorfan Levorfanol Racemetorfan Denna artikel ...
... ökade terbinafin det metaboliska dextrometorfan/dextrorfan-förhållandet i urin upp till 97-faldigt. Således kan terbinafin ...
... ökade terbinafin den metabola kvoten av dextrometorfan/dextrorfan i urinen 16-97 gånger i genomsnitt. Därmed kan terbinafin ...
Isomerer Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ... Isomerer Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ...