Deoxiribos är en enkel sockerart, en monosackarid (närmare bestämt en pentos), som är en viktig byggsten i DNA. Molekylen är ... 7 april 2014 Wikimedia Commons har media som rör Deoxiribos. Bilder & media (Artiklar som behöver fler källor 2014-04, Alla ... Arabinos Lyxos Ribos Ribulos Xylos Xylulos ^ http://www.ne.se/deoxiribos - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne. ...
DNA innehåller sockret deoxiribos och de fyra kvävehaltiga baserna adenin, guanin, cytosin och tymin, som utgör nukleotidbasen ...
Dessa linjära kedjor utgöres av 2-deoxiribos förbunden med fosfodiesterbindningar 5-3 och kvävebaser i deras inre, som stegen ...
... deoxiribos eller ribos). Om man dessutom lägger till en eller flera fosfatgrupper får man en nukleotid som är en byggsten i DNA ...