I DNA är guanin på motsvarande sätt förenat med deoxiribos till nukleosiden deoxiguanosin. Brytningsindex är mycket högt, 1,83 ...