Antihypertensiva läkemedel som verkar genom adrenerg neuronblockad (betanidin, debrisokin, bretylium och guanetidin). ...
C02CA03 Trimazosin C02CA04 Doxazosin C02CA06 Urapidil C02CC01 Betanidin C02CC02 Guanetidin C02CC03 Guanoxan C02CC04 Debrisokin ...
Exempelvis ges blodtrycksmedlet debrisokin för att undersöka om det finns skador i enzymet CYP2D6, medan epilepsimedicinen ... Den brittiska forskaren Robert Smith märkte att när han tog hjärtläkemedlet debrisokin fick han av någon anledning 20 gånger ...
Patienter med nedsatt metabolism av spartein/debrisokin: Eliminationens halveringstid för ondansetron förändras inte hos ... patienter som klassificeras som långsamma metaboliserare av spartein och debrisokin. Följaktligen kommer upprepad dosering till ...
Exempelvis ges blodtrycksmedlet debrisokin för att enzympeeling för min del eller har som som sålde burgaren till dig, senast i ...
Exempelvis ges blodtrycksmedlet debrisokin för att undersöka om det finns skador i enzymet CYP2D6, medan epilepsimedicinen ... Den brittiska forskaren Robert Smith märkte att när han tog hjärtläkemedlet debrisokin fick han av någon anledning 20 gånger ... Den brittiska forskaren Robert Smith märkte att när han tog hjärtläkemedlet debrisokin fick han av någon anledning 20 gånger ...