Cyklosporiner är en grupp ämnen som isoleras från svampar. De har framför allt utnyttjats som antibiotika (mer specifikt ...
Vätska ges initialt vid akut njurskada till alla patienter som inte är uppenbart övervätskade. Vid misstanke om hypovolemi som skadeorsak är förstahandsbehandlingen att återställa vätskebalansen. Bedömning av vätskestatus är dock svår, och ett flertal nya metoder, t ex att mäta induktans i huden, har börjat användas. Ultraljudsundersökning för bedömning av dimension av vena cava och andningsvariation som tecken på hypovolemi har börjat användas i klinisk praxis. Vid tecken på dehydrering såsom torra slemhinnor, törst, nedsatt hudturgor, takykardi, oliguri eller anuri eller vid vätskeförluster i anamnesen är effektiv vätsketerapi viktig. Sänkt puls, ökat blodtryck eller urinproduktion som svar på vätskebolus om 200-300 ml talar för vätskebehov. Intensiv monitorering av vitalparametrar, hjärtminutvolym och syretillförsel till vävnader kallas i vissa sammanhang »målstyrd behandling« och har visat sig skydda mot akut njurskada under bl a ...
Ciklosporin eller cyklosporin A är ett immunhämmande läkemedel i gruppen cyklosporiner som används efter organtransplantationer ...
Cyklosporiner.. *Leflunomide.. *Hydroxychloroquine.. *Sulfasalazine.. Detta gör det möjligt att lindra förloppet av reumatoid ...
Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad ...
Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. NeuroVive avser att utlicensiera ...
Ciklosporin eller cyklosporin A är ett immunhämmande läkemedel i gruppen cyklosporiner som används efter organtransplantationer ...
Engelsk titel: Xenical (orlistat) can reduce blood cyclosporin concentration Författare: Johansson ML ; Stjernlöf G ; Vik T ; Yue QY Språk: Nor Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Fallbeskrivning UI-nummer: 00098414 ...
Engelsk titel: Pharmacotherapy in rheumatoid arthritis Författare: Anonymous Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Symposium UI-nummer: 92129486 ...
Grundläggande tillvägagångssätt: guldderivat, cyklosporiner, salazo-sulfanilamidpreparat, aminokinoloner, antimetaboliter. ...