... alkylerande läkemedel och immunhämmande cyklosporiner. Merparten av biverkningarna bestod av levereaktion, blödningar, förhöjt ...