Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, et al. (1996) Risk factors for lung cancer and for intervention ... Fehrenbach E and Northoff H. (2001) Free radicals, exercise, apoptosis, and heat shock proteins. Exerc Immunol Rev p.66-89. ... sämre uthållighet och muskelstyrka och ge en ökning av skadorna på lederna. Något som minskar förmågan att träna regelbundet ... När ROS-nivåerna sjunker i icke stressade celler, bryts Nrf-2 ner, via bindning och signalering från ett protein som kallas ...