Diabetes 49: Kitamura T, Feng Y, Kitamura YI, Chua SC Jr, Xu AW, Barsh GS, Rossetti L, Accili D Forkhead protein FoxO1mediates ... Peptides 7: Qu D, Ludwig DS, Gammeltoft S, Piper M, Pelleymounter MA, Cullen MJ, Mathes WF, Przypek R, Kanarek R, Maratos-Flier ... LepRb är den enda långa formen av leptinreceptorer med en ungefär trehundra aminosyror lång intracellulär domän innehållande ... 17 The long form of the leptin receptor regulates STAT5 and ribosomal protein S6 by alternate mechanisms. The Journal of ...