Ob-genen, som är defekt hos feta möss, kodar för ett protein ... Cullen MJ, Mathes WF, Przypek R, Kanarek R, Maratos-Flier E A ... 2003). I en annan studie av möss med muterade Tyr985 (på så vis att fosforylering ej äger rum och SHP2 samt SOCS3 därmed ej ... Diabetes 49: Kitamura T, Feng Y, Kitamura YI, Chua SC Jr, Xu AW, Barsh GS, Rossetti L, Accili D Forkhead protein FoxO1mediates ... The Journal of endocrinology 220: von Schnurbein J, Moss A, Nagel SA, Muehleder H, Debatin KM, Faroogi IS, Wabitsch M Leptin ...