SjöanemonCnidariagifterAnemonCnidariaNematocystGifter från havsorganismerSjöborreDinoflagellidaOceaner och havNervgifter ... Cnidariagifter. Gifter från maneter, koraller, havsanemoner, nematocyster osv. De innehåller blod-, hjärt-, hud- och nervgifter ...