... förenas vanligen med rekombinanta proteiner för att göra dem separerbara från cellextrakt med en renhet som är tillräcklig för ...
På juldagen 1984 fann Greider enzymaktivitet i ett cellextrakt. Hon och Blackburn heter enzymet telomeras. De renade det och ...
Du måste läsa INCI-listan för en viss produkt och söka efter stamcells- eller cellextrakt. Namnen kan också användas i en ...
... översköljdes av cellextrakt. Kulorna kunde sedan isoleras med hjälp av en magnet och eventuella fastsittade proteiner kunde ... dels att fiska ut ett eventuellt DNA-bindande protein ur cellextrakt.. Ett DNA-bindande protein som utlöser genuttryck kallas ...
Genom att jämföra egenskaperna för de olika kinaserna under väletablerade proteinkemiska reningar av cellextrakt ( ...
Vi har nyligen upptäckt att det fortfarande är aktivt i amfibieägg (41) och humant cellextrakt (42). Den har en modulstruktur ...