Biotransformering Det finns inga belägg för att ibandronatsyra metaboliseras hos djur eller människa. ...