I vilande muskler lägger sig tropomyosinet över myosinets bindningsplatser på aktinet, där en enda tropomyosinkedja kan lägga ...
Vissa enzym har även bindningsplatser för små molekyler, vilka ofta är direkta eller indirekta produkter eller substrat i den ...
Hemoglobin har 4 bindningsplatser för syre. Kolmonoxiden i röken upptar några av dessa platser därmed får syret inte ...
E. coli.Oxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt ...