... terpener och hydrogenerade bensenderivat, särskild hydrerogenerade ftalsyror. Baeyer publicerade tillsammans med Victor ...
Bensenderivat som är cancerframkallande. *Bensenesulfonamid som kan ge nervskador. *Bisfenol A, BPA, som är ett hormonstörande ...
Idag ska alla skyddas med solskyddsfaktorer som i de flesta fall innehåller bensenderivat. Bensen är sedan länge känt för sin ...
Det är en stor ämnesgrupp med bensenderivat som omfattar flera hundra kemiska ämnen, de flesta mycket giftiga. Fenoler har ...
... bensenderivat, acetater, aldehyder och toluener. Vissa av de här klassas till och med som problemavfall. Ingredienserna i fråga ...
... läcker både bensenderivat, ett cancerframkallande ämne, och bensenesulfonamid, en kemikalie som kan skada nervsystemet. ...
... ärilar i akrylRLL BIFLODsjögrens syndrom magbesvärbensen-derivat ...