Vid transkriptionen översätts en gens bassekvens i en av DNA-kedjorna till motsvarande sekvens av baser i en RNA-molekyl. Den ...
Bassekvens Celldifferentiering Cellproliferation Djur Djur, nyfödda Fruktosdifosfataldolas Gliafilamentprotein Gyrus dentatus ...
Alleler Aminosyrasekvens Bassekvens Djur Djurmodeller Gendosering Genetiska sjukdomsanlag Genetisk variation Haplotyper ...
Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. ...
Enzymet matchar sedan komplementära nukleotidbaser till genens bassekvens, som bildar en enda sträng av RNA i processen. Uracil ...
genens bassekvens avläses för syntes av RNA-molekyler följt av tillverkning av det protein som genen kodar för. ...
När en cell ska delas måste DNA:tdupliceras man måste få nytt DNA med exakt samma bassekvens som ... När en cell ska delas måste DNA:tdupliceras man måste få nytt DNA med exakt samma bassekvens som ...
Bassekvens: * grund för infolagring. * 3 baser= kodon/bastriplett= 1 aminosyra. * Mutationer: bassekvensen i gen ändras. 1 ...
Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens. ...
Engelsk titel: Studies of T-lymphocytes in pursuit of sarcoidosis antigens Författare: Grunewal J ; Eklund A Språk: Swe Antal referenser: 44 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 02091065 ...
Engelsk titel: The human genome project. A report of current status Författare: Pettersson U Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 93123974 ...
BassekvensAminosyrasekvensGenetiska vektorerTidsfaktorerKinetikMatematiska begreppGenbibliotekAlgoritmerRegulatoriska ... InternetSatellite ImageryMolekylsekvensdataBassekvensAminosyrasekvensBibliometriEncyklopedier, principerBöckerMedlinePlus ... högskolorLäkemedelsresterBekämpningsmedelsresterSatellite ImageryVeterinärmedicinska läkemedelMolekylsekvensdataBassekvens ...
TidsfaktorerTelevisionBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller ... MedlinePlusUpphovsrättTillgång till informationFörfattarskapPubliceringMolekylsekvensdataAminosyrasekvensTelevisionBassekvens. ... TransportTillgång till informationFörfattarskapPubliceringMolekylsekvensdataAminosyrasekvensTidsfaktorerTelevisionBassekvens ...
... immunologiskBassekvensImmuntoleransImmunitet, cellulärMolekylviktTidsfaktorerFenotypCelldelningHistokompatibilitetskomplexDos- ... inavlade C57BLOvalbuminHIV-antigenerCTLA-4 AntigenBassekvensAntigens, CD82Enzymimmunologiska metoderAntikropparThy-1-antigener ... CTLA-4 AntigenBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller ...
... genetiskGenuttryckLac-operonReglering av genuttryckBassekvensLCRFörstärkare, genetiskaReglering av genuttryck, utveckling ...
AminosyrasekvensSekvenshomologi, aminosyraLarvReglering av genuttryck, utvecklingMutationBassekvensInsektsgenerFenotyp ...
Telomere ShorteningTelomerSömnbristEmbryoutvecklingTranskription, genetiskPromotorregioner, genetikBassekvensEvolution, ... genetikMolekylsekvensdataBassekvensStyrd molekylutvecklingHelsingforsdeklarationenEvolution, molekylärSkeppRyggradsdjur ...
... läkemedelDiffusionBassekvensFluorescensElektrisk ledningsförmågaLjusSyrgasförbrukningProteindenaturationProteinstruktur, ...
Social NetworkingEnkäterSällsynta böckerIntervjuer, principerBassekvensFörhandlingDatainsamlingKommunikationInternet. ...
AlgoritmerAminosyrasekvensFylogenesSekvenshomologi, aminosyraBevarad sekvensBassekvensEvolution, molekylärStructural Homology, ... MjukvaraAlgoritmerMolekylsekvensdataAminosyrasekvensFylogenesDatabaser, proteinInternetBassekvensAnvändare-datorgränssnitt ...
Sensitivitet och specificitetAlgoritmerSpermierörlighetTidsfaktorerFärgStrålningAminosyrasekvensBassekvensRörelseomfång i led ... återvinningVisning av dataBassekvensTeleradiologiVideomikroskopiMjukvarudesignRobotteknikFaktadatabaserUndervisningsmateriel ...