Vid transkriptionen översätts en gens bassekvens i en av DNA-kedjorna till motsvarande sekvens av baser i en RNA-molekyl. Den ...
SubstratspecificitetKinetikAminosyrasekvensVätejonkoncentrationIsoelektrisk punktKristalliseringEnzymstabilitetBassekvens ...
... utvecklingLetal dos 50AminosyrasekvensArtsspecificitetVattenrörelserResistens mot insektsdödande medelFylogenesBassekvens ...
HomosexualitetCD4-lymfocytantalVirusförökningVirusbelastningBassekvensAminosyrasekvensMutationHIV-negativitetLångt ...