Barbital, summaformel C8H12N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Barbital var det ... År 1903 introducerades i Tyskland barbitursyraderivatet (barbituratet) diemal (barbital, Veronal), vilket följdes av ett stort ... barbital Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Allobarbital Amobarbital Aprobarbital Barbital Butalbarbital Butobarbital Cyklobarbital Fenobarbital Heptabarbital ...
Den första barbituraten - barbital syntetiserades av kemister 1902. Två år senare skapades en ny förening i Tyskland - ...
I läkemedelsindustrin används det för syntes av läkemedel såsom klorokin, butazolidin, barbital och så vidare. For resten, den ...
Barbital (5,5-dietylbarbitursyra). Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenetylamin). Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)- ...