Cancerceller växer snabbt, förstör frisk vävnad och kan sprida sig vidare i kroppen och orsaka metastaser. Kunskap om vad som gör cancercellen farlig är viktig för att ta fram nya läkemedel och forskare runt om i världen har sedan länge intresserat sig för onkogener, gener som när de muteras kan ge upphov till tumörceller. Onkogener påverkar både hur snabbt cancerceller växer och hur de sedan sprider sig vidare i kroppen.. En av dessa onkogener som forskarvärlden intresserat sig för heter MYC. Trots olika vetenskapliga angreppssätt har tidigare försök att utveckla användbara MYC-hämmare för cancerbehandling inte lyckats. En utmaning är nämligen att MYC även behövs i våra friska celler, fast då inte i så höga nivåer som i cancerceller.. Nu har forskarna upptäckt att E. coli-bakterier kanske har en lösning på problemet. Forskarna såg att onkogenen MYC förändras vid akuta pågående njurinfektioner hos barn. Aktiviteten och uttrycket av MYC minskade när ...
Mupirocin är ett antibiotikum med bred verkan som hämmar syntesen av bakterieproteiner. Används vid hudinfektioner. Denna ...
Dessutom det allra senaste om hur bakterieproteiner binder till människans celler och molekyler och om antibiotikaresistens. ... Dessutom det allra senaste om hur bakterieproteiner binder till människans celler och molekyler och om antibiotikaresistens. ...
Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle ...
Antituberkulosmedel Bakterieproteiner Genomik Isoniazid Katalas Multiresistens mot antibakteriella läkemedel Mutation ...
Bakterieproteiner bryter ner onkogenen MYC och motverkar cancer. Läs mer... Nya fas II-data på WCLC: sotorasib ger tidig, ...
olika bakterieproteiner som E-coli. Detta aktiverar förstås immunförsvaret och kan orsaka allergier eller andra problem. När ...
Arbetsuppgifter I forskningsprojektet studerar vi bakterieproteiner, främst genom strukturbiologiska metoder. Den vanligaste ... I forskningsprojektet studerar vi bakterieproteiner, främst genom strukturbiologiska metoder. Den vanligaste metoden är ...
Det hämmar syntesen av bakterieproteiner, vilket orsakar snabb död. Läkemedlet faller i konjunktivalväsen var fjärde timme, 1-2 ...
På liknande sätt kan man få majs att tillverka bakterieproteiner, som dödar insektslarver. Eller får att tillverka medicin åt ...
Vaccinet ska innehålla antingen avdödade bakterier eller bakterieproteiner tillsammans med adjuvans, det vill säga en ...
"När biofilmen är mogen, försöker vi att störa det genom att rikta specifika bakterieproteiner mot biofilmen." ...
Detta ger ett brett patentskydd för användning i alla typer av behandlingar där dessa bakterieproteiner kan göra nytta. ...
Hur det händer: det aktiva medlet - amoxicillin - börjar störa syntesen av penicillinbindande bakterieproteiner, vilka är ...
Till exempel kan de förstör bakteriecellväggar eller störa syntesen av bakterieproteiner eller deoxiribonukleinsyra (DNA) -den ...
... medicin Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskare identifierat olika bakterieproteiner vilka ...
... då det i vesiklarna naturligt finns en rad olika bakterieproteiner, säger Birgitta Henriques Normark. ... då det i vesiklarna naturligt finns en rad olika bakterieproteiner ...
Quinone ReductasesOxidoreductases Acting on Aldehyde or Oxo Group DonorsBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon ...
Sumamed (azitromycin) undertrycker aktivt framställning av bakterieproteiner i cellväggen, vilket förhindrar snabb ...
ProteinerRNABakterieproteinerDNARekombinanta proteinerDNA, komplementärtRNA, UntranslatedDNA-primrarRNA, ribosomaltAminosyror ...
... budbärarGlukosKolmonoxidFosfaterKolisotoperVattenProteinerAdenosindifosfatPeptiderBakterieproteinerNatriumkanaler ...