Släkten är bl a Nanovirus och Babuvirus. * Nimaviridae 0 frågor En familj DNA-virus hos ryggradslösa djur med ett släkte, ...