Treatment with AMG 420, an Anti-B-Cell Maturation Antigen (BCMA) Bispecific T-Cell Engager (BiTE®) Antibody Construct, Induces ... B-Cell Maturation Antigen) hos patienter med recidiverande och refraktärt myelom. Dessa är de första försöken i människa, och i ... Open-Label, Phase 2 Study of Blinatumomab As Second Salvage Therapy in Adults with Relapsed/Refractory Aggressive B-Cell Non- ... Blinatumomab for Minimal Residual Disease (MRD) in Adults with B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (BCP-ALL): Median ...
Tidiga studier på myelom visar att antigenet B-cell maturation factor (BMCA) är mycket lovande. Andra potentiella antigen är ... Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell Lymphoma. New Engl J Med 2017:377;2531-44.Länk Schuster ... CAR T-cells-behandling använder sig av en chimär antigenreceptor (CAR) som man sätter in i en T-cell. Denna T-cell känner då ... Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemi. New Engl J Med 2018: 378;439-48. Länk Park JH ...
Chen, B., Gilbert, L. A., et al. Dynamic imaging of genomic loci in living human cells by an optimized CRISPR/Cas system. Cell ... CRISPR/Cas9-mediated PD-1 disruption enhances anti-tumor efficacy of human chimeric antigen receptor T cells. Scientific ... Deltcheva, E., Chylinski, K., et al. CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III. Nature. 471, ( ... Goldstein, B., King, N. The future of cell biology: emerging model organisms. Trends in Cell Biology. 26, (11), 818-824 (2016). ...
Teclistamab är en bispecifik antikropp riktad mot både antigenet BCMA (B-cell maturation antigen) på myelomceller och mot CD3- ... Phase 1 study of Teclistamab, a humanized B-cell maturation antigen (BCMA) x CD3 bispecific antibody, in relapsed and/or ...
Maturation-dependent expression of AIM2 in human B-cells Alexandra Svensson, Marianela Patzi Churqui, Kerstin Schlüter, Liza ... CD8+ T-cells suppress antigen-specific and allogeneic CD4+ T-cell responses to herpes simplex virus type 2-infected human ... Coupling of antigen to cholera toxin for dendritic cell vaccination promotes the induction of MHC class I-restricted cytotoxic ... Vaccination with dendritic cells pulsed in vitro with tumor antigen conjugated to cholera toxin efficiently induces specific ...