Exempel på dessa är Oceanospirillum (hav), Spirillum (sötvatten) och Azospirillum (jord). Det finns även spiriller som har ...
Azospirillum brasiliense. Bacillus brevis. Bacillus marcerans. Bacillus pumilus. Bacillus polymyxa. Bacillus subtilis. ...
Leonardite, Arthobacter globiformis, Azospirillum brasilense, A.lipoferum, Azotobacter chrooccum, A.paspali, A.vinelandii, ...