De är analoger till epoxider och aziridiner. Episulfider kan framställas på flera sätt, exempelvis ur epoxiden genom behandling ...
Busulfan Aziridiner: Tiotepa Nitrosureaföreningar: Lomustin ...
Aziridiner är organiska föreningar som innehåller en aziridin-grupp, en heterocyklisk amin med en ring bestående av en ...
... aziridiner og oxiraner Clotrimazol er i en klasse med soppdrepende medisiner kalt imidazoler. Det fungerer ved å stoppe veksten ...