Busulfan Aziridiner: Tiotepa Nitrosureaföreningar: Lomustin ...
De är analoger till epoxider och aziridiner. Episulfider kan framställas på flera sätt, exempelvis ur epoxiden genom behandling ...
Aziridiner är organiska föreningar som innehåller en aziridin-grupp, en heterocyklisk amin med en ring bestående av en ...